iQurrency nu ook in de Exact Online App Store

Vanaf nu kunnen klanten van Exact in zowel Nederland, het VK, Duitsland, Amerika, Spanje, Frankrijk en Duitsland ervaren wat het gebruiksgemak van iQurrency is. Binnen 3 minuten vindt er een volledige integratie plaats van iQurrency in Exact. Waardoor je altijd actuele valutakoersen in je boekhouding hebt.

Het werken met iQurrency zorgt voor een veilige, efficiënte, foutloze dagelijks geautomatiseerde verwerking van 204 verschillende valutakoersen in de boekhouding en draagt bij aan een beter “inzicht” voor de gebruiker.

Dit “inzicht” is ook een speerpunt van Exact. Wij zijn er trots op dat wij na het doorlopen van de professionele en nauwgezette procedures aan de kwaliteitseisen van de Exact App Store voldoen!