Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Indien u iQurrency activeert, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd. Deze gelden als aanvulling op de Algemene voorwaarden van Van der Let & Partners . Bij overlap gelden deze voorwaarden als vervangend voor het deel van de algemene voorwaarden van Van der Let & Partners waar het betrekking op heeft. U wordt geadviseerd deze algemene voorwaarden van iQurrency aandachtig door te lezen.

2. Definities

2.1. Onder iQurrency wordt verstaan de App die elke dag de koersen bij werkt van vreemde valuta in uw administratie(s). Onder registeren of activeren van iQurrency wordt verstaan het inloggen op uw administratie omgeving en afnemen van iQurrency waarvoor u maandelijks abonnementsgeld betaalt via automatische incasso.

2.2. Onder ‘gebruiker’ wordt verstaan de abonnee die iQurrency gebruikt om dagelijks de actuele valutakoersen in de eigen administratie(s) bij te werken.

2.3. Onder ‘valuatiekoersen’ worden verstaan de door iQurrency uit andere bronnen uitgelezen wisselkoersen die worden geplaatst in de administratie(s) van gebruikers.

3. Eigendomsrechten & gebruiksvoorwaarden

3.1. Van der Let & Partners is eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en intellectuele eigendomsrechten van iQurrency.

3.2. Het is niet toegestaan om iQurrency te kopiëren of op welke wijze dan ook te verspreiden of aan te passen.

3.3. iQurrency wordt tegen betaling aangeboden. Het staat Van der Let & Partners vrij om op grond van welke redenen dan ook te besluiten om de abonnementskosten van iQurrency te verhogen.

3.4. Het is uitsluitend toegestaan iQurrency te koppelen aan een administratie waar daadwerkelijk voor de bedrijfsvoering een boekhouding in wordt gevoerd.

3.5 Voor iedere administratie die gebruik maakt van de door iQurrency geleverde koersinformatie wordt conform gehanteerde tariefstelling een maandelijks bedrag in rekening gebracht.

4. Systeemvereisten

4.1. Voor het gebruik van iQurrency dient gebruiker te beschikken over dezelfde systeemvereisten die gelden voor het gebruik van een online boekhoudpakket.

4.2. De systeemvereisten van iQurrency zijn onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten die zich in de toekomst zullen voordoen.

5. Beschikbaarheid

5.1. Van der Let & Partners zal zijn uiterste inspanning verrichten om er voor te zorgen dat iQurrency beschikbaar is voor gebruik.

5.2. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van iQurrency of voor technische problemen bij het activeren van iQurrency.

6. Beperking aansprakelijkheid: herkomst valutakoersen

6.1. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook die is ontstaan of zou kunnen ontstaan zijn door het gebruik van iQurrency en de opgeleverde valutakoersen.

6.2. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor wijzigingen in valutakoersen die zich hebben voorgedaan na de dagelijkse update van de valutakoersen door iQurrency vanuit andere bronnen.

6.3. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van iQurrency door gebruikers of door derden.

7. Proef- en opzegtermijn

7.1. Nieuwe klanten starten altijd met een gratis proefperiode van 1 maand. Na deze maand is de dienst dagelijks opzegbaar.